คุณสมบัติของ Paperless

Office Paperless นับเป็นความฝันของบริษัท มานานที่จะยกเลิกการใช้งานเอกสารที่ยุ่งยาก ล่าช้า และ ไม่สะดวกในทุกๆวันของการทำงาน แต่จะมีบริษัท ซักกี่ที่ที่สามารถทำ Paperless ได้อย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ก็ยังไม่สามารถที่จะลดการใช้กระดาษได้จริง แถมบางที ยังมีมากขึ้นกว่าเดิมอีก แต่ในยุคนี้ ปี 2020 หน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญที่ทำให้กระแส Paperless กลับมาอีกครั้งคือ กรมสรรพากร ที่ทำระบบ E-tax ทำให้หน่อยงานสามารถออกเอกสาร Invoice เป็น Electronic ได้อย่างจริงจัง สามารถลดการ Print เอกสาร และ ค่าใช้จ่ายในการส่ง ได้หลายล้านบาทต่อปี เอกสารที่นิยมทำ Paperless ในบริษัทมีเอกสารหลายแบบที่นิยมทำเป็น Paperless ตัวอย่างเช่น Form สำหรับทำคำขอต่าง ๆ ในบริษัท Form เก็บข้อมูลในการทำงาน เช่นการบันทึกผลการปฏิบัติงาน Fusion Service ให้บริการ E-Signature สำหรับการทำ Paperless โดยครอบคลุมตั้งแต่ การออกแบบเอกสาร E-Form , Process การทำงานของ Workflow รวมถึงการ Stamp E-Signature ให้กับเอกสาร PDF เพื่อป้องกันการปลอมแปลงข้อมูล Solution…