คุณสมบัติของ Paperless

Office Paperless นับเป็นความฝันของบริษัท มานานที่จะยกเลิกการใช้งานเอกสารที่ยุ่งยาก ล่าช้า และ ไม่สะดวกในทุกๆวันของการทำงาน แต่จะมีบริษัท ซักกี่ที่ที่สามารถทำ Paperless ได้อย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ก็ยังไม่สามารถที่จะลดการใช้กระดาษได้จริง แถมบางที ยังมีมากขึ้นกว่าเดิมอีก แต่ในยุคนี้ ปี 2020 หน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญที่ทำให้กระแส Paperless กลับมาอีกครั้งคือ กรมสรรพากร ที่ทำระบบ E-tax ทำให้หน่อยงานสามารถออกเอกสาร Invoice เป็น Electronic ได้อย่างจริงจัง สามารถลดการ Print เอกสาร และ ค่าใช้จ่ายในการส่ง ได้หลายล้านบาทต่อปี โดย Technology ที่อยู่เบื้องหลัง ของระบบ เช่น CA : certificate authority XML Cloud Service ( DocuSign ) พวกนี้ทำให้การทำ E-Tax เป็นจริงขึ้นมาในปี 2019 และในยุคที่ทุกอย่าง…