Bot Distributor

Bot Distributor : มาช่วยอะไรได้บ้าง อนาคตมาถึงแล้วครับ เมื่อวันศุกร์มีโอกาสไปคุยงาน บริษัทนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายของ น้ำมันเครื่องจากต่างประเทศ แล้วเมื่อหลายวันก่อนก็ได้คุยกับ Distributor อุปกรณ์ IT รายใหญ่ ตอนนี้ทุกคนเจอปัญหาคือ % กำไรต่อหน่วยลดลง ต้นทุนสูงขึ้น แล้วทุกคนกำลังทำอะไรอยู่เพื่อแก้ไขปัญหาแบบนี้ อย่างแรกคือ ทุกคนกำลังทำ Data Analysis แต่แค่นี้ยังไม่ใช่คำตอบครับ เพราะการทำ Data Analysis ต้นทุนยังไม่ได้ลดลง แต่ตอนนี้หลังจากทุกคนมี การวิเคราะห์ข้อมูลไปแล้วหาจุดอ่อนของการทำงาน หา โอกาสใหม่ ๆ จากข้อมูลที่เรามีอยู่ เราต้องการ คน สำหรับนำข้อมูลไปปฏิบัติกัน คน คือ ต้นทุนสำคัญในการดำเนินธุรกิจฺ Bot จะเป็นตัวที่ทำให้การทำงานโดยคน โดยเฉพาะคนที่ทำงาน ซ้ำ ๆ งานที่ไม่ซับซ้อนจะถูก Bot มาทำงานแทน เช่น การรับ Order ยื่นยัน และ ส่งต่อ สอบถามราคาขาย อันนี้เสียเวลาสุดๆ…