tableau

Tableau VS Power BI Tableau กับ Power BI เป็น Product ยอดนิยมของ ไทยในเรื่องการทำรายงานครับ ในตลาด เรียกได้ว่า แทบจะไม่มีตัวที่ 3 เป็นการแข่งของทั้ง 2 ตัวนี้อย่างแท้จริง เราลองมาทำความรู้จักทั้ง 2 ตัวนี้กัน ขอดีของ Tableau เป็นซอฟต์แวร์ที่ สามารถนำข้อมูลจำนวนมากที่มีหลากหลายในองค์กรมาทำการวิเคราะห์เพื่อเป็น ข้อมูลเชิงธุรกิจช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลเชิงลึกเพิ่มความสามารถในการ ตัดสินใจอย่างรวดเร็วและชาญฉลาด คุณสมบัติและจุดเด่นของคุณสมบัติที่โดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด คือ ผู้ใช้มีเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้หลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบของ Online Processing เป็นต้น ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้บริหารระดับสูง (Top Management) นักวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) นักขายมืออาชีพ (Sales Manager) และผู้ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม, กลุ่มธุรกิจนำเข้าและส่งออก, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือ องค์ภาครัฐ รวมถึง สถานบันการศึกษาก็สามารถใช้ Tableau Tableau มีทั้งแบบเดสทอป…