ระดับของ Knowledge

ระดับของ Knowledge ในหน่วยงาน มีโครงการหลายตัวที่ได้คุยมาเรื่อง Knowledge Management ปกติผมแบ่ง Function ที่จำเป็นในการทำโครงการแบบนี้ออกมาเป็น การจัดหา Knowledge การพัฒนา Knowledge การจัดเก็บและค้นหา รูปแบบของ Knowledge ประมาณนี้ โดยที่เน้นมาก คือ การจัดหา Knowledge พอคุยบ่อย ๆ ผมรู้สึกว่า User ที่ฟังจะไม่ค่อยคิดว่ามีประโยชน์เพราะ นึกไม่ออกว่า อะไรคือสิ่งที่ เรียกว่า Knowledge จริงๆ ของหน่วยงาน พอนึกไม่ออกก็ไม่รู้จะจัดเก็บอะไร พอผมแนะนำวิธีการหา Knowledge เช่น ในบันทึกว่ามีปัญหาอะไร แบบนี้ สิ่งที่ได้มักเป็นเรื่องเล็กน้อย ไม่ค่อยน่าสนใจซะอีก ดังนั้นในบทความนี้เลยคิดจะเขียนเรื่อง ระดับของความรู้ในองค์กร ครับว่าผมคิดยังไง เบื้องต้น ความรู้ในเรื่องประจำวัน การทำงานให้ราบรื่น กลาง ความรู้ที่จะพัฒนาขบวนการ ทำให้งานมีประสิทธิภาพ สูง ความรู้ที่ทำให้เราได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจ มาเน้นในเรื่อง ความรู้ที่ทำให้ได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจกัน อย่างผมอยู่ในซื้อมาขายไป ด้าน…