Design Data Warehouse

Design Modern Data Warehouse Design Modern Data Warehouse ให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของคุณได้ทุก ขนาดได้อย่างง่ายดายและรับข้อมูลเชิงลึกผ่านแดชบอร์ดวิเคราะห์รายงานการปฏิบัติงานหรือการวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดของคุณ รูปแบบของ Data Warehouse ปัจจุบัน ที่ทุกคนเป็นอยู่ อาจจะเป็นแค่การดึงข้อมูลของ Production เช่น CRM , ERP , Excel มาเก็บไว้ แล้วทำ Dash Board สำหรับผู้บริหารที่ต้องการเปลี่ยนแปลงมุมมอง และ ได้กราฟข้อมูลที่เห็นภาพ ได้ด้วยตัวเอง แต่พอมี โจทย์เรื่อง Big Data เข้ามาด้วย Warehouse ปัจจุบัน ก็ไม่ใช่คำตอบสำหรับ ผู้บริหารอีกต่อไป เพราะเวลาเจอคำถาม เช่น อยากให้ระบบ Estimate ยอดขาย ซึ่งอยากให้ประเมินจากความชอบ ความนิยม ของสังคม ณ. ตอนนี้ ระบบที่ทำอยู่ ณ. ปัจจุบันก็ไม่สามารถตอบได้แล้ว ดังนั้นการออกแบบ Data…