scenario test

Scenario Test เคยทำ Scenario Test มากที่สุดเท่าไหร่ครับ ? 10 ข้อ 100 ข้อ 1,000 ข้อ ตัว Scenario Test ส่วนมากแล้วเราเอามาใช้กันในช่วงทำ UAT เพื่อเป็นแนวทางในการทดสอบให้กับ User ก่อนจะส่งมอบระบบ ตัวโปรแกรมจะมีคุณภาพดีไม่ดียังไง ก็ขึ้นกับการคิด Scenario นี้แหละถ้าเรามี Scenario 10 – 1,000 ข้อ : ต้องบอกว่าเป็นงานเด็กประถม 1,000 -10,000 ข้อ : น่าจะดีแต่ ยังไม่ครอบคลุม 10,000 – 100,000 ข้อ : คนทำมีความรอบคอบ 100,000 up ได้ระบบที่ดี การที่เราคิด Scenario มาก ๆ มีผลดีคือ ได้มุมมองที่รอบคอบ ทำให้ผู้พัฒนามองเห็นจุดที่ต้องระวัง ตัว…