CRM Software

Fusion Solution บริการพัฒนาระบบ ที่ปรึกษา และติดตั้ง โปรแกรมบริหารงานขาย CRM สำหรับการทำธุรกิจแบบ B2B หรือ B2C ตามมาตราฐานของ Microsoft Gold Partner สำหรับหน่วยงานที่ต้องการจัดเก็บข้อมูลงานขาย ด้วยประสบการณ์ Software ด้านบริหารงานขายโดยตรงกว่า 6 ปีที่พัฒนาระบบ Mobile ให้กับธุรกิจ Retail และ ประกันชีวิต บริษัทจำหน่าย Software CRM แบบสำเร็จรูปของ FreshWork : FreshSales ที่เป็น CRM ระดับโลกสำหรับหน่วยงานขนาดใหญ่ CRM Software คือ โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับขบวนการขาย และ เกี่ยวกับ บุคคลที่อยู่ในการขาย เช่น นักการตลาด Sales ทีมบริการ หรือ ทุกคนที่มีความสัมพันธ์กับ ลูกค้า และ ระบบของ CRM ที่ดี ต้องมี Feature ที่ช่วยทำให้การทำงานเป็นระบบ…