Yealink Meeting Bar: ยกระดับห้องประชุมของคุณ

Yealink Meeting Bar: ยกระดับห้องประชุมของคุณ https://youtu.be/zKU_9sw2aXI การประชุมผ่านวิดีโอในยุคใหม่ Yealink Meeting Bar คืออุปกรณ์ประชุมผ่านวิดีโอที่ช่วยให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าห้องประชุมของคุณจะมีขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ Yealink มีรุ่นที่เหมาะสมกับทุกขนาดของห้องประชุม ประเภทของ Yealink Meeting Bar รุ่น ขนาดห้องประชุม จำนวนผู้เข้าประชุม ความละเอียดกล้อง ราคา Yealink MeetingBar A30 ห้องประชุมขนาดใหญ่ 10-15 คน 8 ล้านพิกเซล (2 ตัว) 105,779 – 130,199 บาท Yealink MeetingBar A20 ห้องประชุมขนาดกลาง 6-10 คน 20 ล้านพิกเซล 69,812 – 96,008 บาท Yealink MeetingBar A10 ห้องประชุมขนาดเล็ก 1-5…

วิธีสร้าง Sales ChatBot by ChatGPT

วิธีสร้าง Sales ChatBot by ChatGPT https://youtu.be/QEBp2Ql1JS0 ChatBot กำลังเป็นที่นิยมในการทำงานแบบอัตโนมัติในธุรกิจ การสร้าง Sales ChatBot ที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ ChatGPT สามารถช่วยเพิ่มยอดขายและประหยัดเวลาได้อย่างมาก นี่คือขั้นตอนในการสร้าง ChatBot ที่ดีและน่าสนใจ ChatBot เริ่มมีการพัฒนาและใช้ในธุรกิจตั้งแต่หลายปีก่อน ซึ่ง ChatGPT เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการสร้าง Bot เพราะสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง Chatframework เป็น Software Package ที่ช่วยสร้าง Bot แบบ ChatGPT ภายใน 10 นาที โดยมีเครื่องมือหลักๆ เช่น ระบบควบคุม Prompt การเชื่อมต่อ Vector และการเชื่อมต่อ Database สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Chatframeworkขั้นตอนการสร้าง Sales ChatBot ขั้นตอน รายละเอียด 1. ระบุหน้าที่ บอกหน้าที่การทำงานให้ชัดเจน 2. กำหนดลักษณะนิสัย เช่น…