Microsoft Security

Microsoft Security Microsoft มีเครื่องมือด้าน Security หลายตัวมาก และ ส่วนมากจะมีให้เป็นพื้นฐานอยู่ใน OS , Server , Azure , Microsoft 365 ดังนั้นในหลายๆเรื่องเราใช้แค่ Microsoft เราก็สามารถทำให้ระบบการทำงานของเราปลอดภัยได้ง่ายๆ ครับ แต่สำหรับรูปแบบบริษัท ที่ต้องมีการจัดการ Security แบบเข้มข้น และ ต้อง Monitor รวมถึงควบคุมได้ เราก็ต้องเลือกบริการเสริม ที่เป็นชุด Business Microsoft Defender for Endpoint ชุดเครื่องมือตัวเล็กสุดของ Microsoft ราคา 2.5$/Month/user ในหนึ่งบริษัท เทียบง่ายๆ คือ เอามาแทน Antivirus ที่เราใช้อยู่ได้เลย และสำหรับบริษัทที่ใช้ Microsoft 365 อยู่แล้ว ถ้าต้องการ Security แบบจัดเต็ม ก็ให้เลือกใช้ Microsoft 365…