Vector Search

Vector Search คืออะไร สรุปแบบง่าย ๆ คือ การค้นหาใน เชิงของความหมาย เช่น หาสบู่ที่หอมๆ ที่สำหรับใช้กับน้องหมา แบบนี้ ในระบบ Search แบบธรรมดาเราไม่สามารถ พิมพ์แบบนี้เข้าไปได้ ซึ่งการ Search แบบปัจจุบัน เราจะเรียกว่า Fulltext Search ที่การค้นหา คือ หาคำที่ตรงกับสิ่งที่พิมพ์ เช่น สบู่หอม ก็จะไปหา คำว่า สบู่หอมมาให้เรา แต่ ถ้าใน Database เขียนว่า สบู่ที่หอม แบบนี้ เราก็หาไม่เจอ แต่จะต่างกับ Vector Search ที่สามารถหาเจอได้ เพราะมันเข้าใจในความหมายของคำนั้นเอง Vector Search ใช้ร่วมกับอะไรได้ Fusion ใช้ Vector Search ทำเรื่องอะไร กรณีของ Fusion ที่ได้ทำ Vector มาเราพบว่าสามารถนำไปแก้ไขปัญหา…