OpenAI

ChatGPT Plus

ChatGPT Plus ChatGPT Plus คือ GPT 4.0 เป็นการเพิ่มความสามารถให้กับ GPT ซึ่งสิ่งที่เพิ่มคือ ความสามารถในการเรียกใช้ Service ภายนอกนั่นเอง ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่มีอยู่ใน GPT ปกติเป็นเรื่องความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานที่ Public ทั่วไปใน Internet ที่ update จนถึงปี 2021 ซึ่งไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด พอมีระบบ Plus ขึ้นมา ตัว GPT สามารถที่จะ Search ข้อมูลที่มันไม่มีจาก Internet แล้วส่งคำตอบที่หาได้ มาให้เราได้ นอกจากนี้ตัว Plus ยังมีขนาดข้อมูลที่ใหญ่กว่า GPT ปกติ GPT 3.5 และ GPT-4 ต่างกันอย่างไร GPT 3.5 ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลที่ท้ายที่สุดแล้วทำให้สามารถพิจารณาพารามิเตอร์ 175 พันล้านพารามิเตอร์ ขึ้นอยู่กับข้อความแจ้งที่ได้รับ นั่นทำให้มีความสามารถทางภาษาที่น่าประทับใจ และปล่อยให้มันตอบคำถามในแบบที่เหมือนมนุษย์มาก อย่างไรก็ตาม GPT-4 อาศัยข้อมูลการฝึกอบรมที่มากขึ้น…