MA Server Network

Maintenance Server Network Fusion Solution ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ Computer เช่น Server และ Network สิ่งที่ผู้ให้บริการจะต้องจัดเตรียม เช่น และในปัจจุบันยังมีการพัฒนาระบบ IoT เพื่อตรวจจับการทำงาน และให้แจ้งไปที่บริษัทที่ให้บริการ MA แบบอัตโนมัติ แทนการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ช่วยเพิ่ม SLA ของการทำ MA ให้สูงขึ้นได้อย่างชัดเจน ระบบการจัดการที่จำเป็นสำหรับการใ้ห้บริการ Preventive Maintenance Server Network การป้องกันเป็นแนวทางที่ดีกว่าการแก้ไข ดังนั้นเพื่อการทำงานได้อย่างต่อเนื่องการทำ PM จึงจำเป็นมาก และนี่คือคำแนะนำสำหรับการทำ PM ครับ Hardware Maintenance ต้องการถามรายละเอียด Click Line@Fusionsolution หรือ Contact Fusion หรือ Scan QR ด้านล่าง หมายเหตุ ระบบการตอบจะเป็นระบบอัตโนมัติผ่าน ChatGPT ที่อบรมมาสำหรับ Support สินค้า Microsoft และ บริการของ…