SQL Server License

SQL Server License SQL Server 2019 เป็นซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลที่ติดตั้งบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์และใช้งานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ส่วน Azure Data Warehouse เป็นบริการฐานข้อมูลแบบคลาวด์ที่ให้บริการโดย Microsoft Azure ซึ่งต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งานได้ SQL Server 2019 เหมาะสำหรับการใช้งานในองค์กรขนาดเล็กถึงกลาง หรือสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีปริมาณข้อมูลไม่มากเกินไป ส่วน Azure Data Warehouse เหมาะสำหรับองค์กรที่มีปริมาณข้อมูลมากและต้องการประมวลผลข้อมูลอย่างรวดเร็ว โดยสามารถเพิ่มหรือลดขนาดของคลัสเตอร์ได้ตามความต้องการ นอกจากนี้ Azure Data Warehouse ยังมีความสามารถในการจัดการข้อมูลแบบ Massively Parallel Processing (MPP) ซึ่งช่วยให้การประมวลผลข้อมูลเร็วขึ้น และมีความสามารถในการจัดการข้อมูลแบบ Scale-out ซึ่งช่วยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูลได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของฐานข้อมูล อีกทั้งยังมีความสามารถในการจัดการข้อมูลแบบ Columnstore Index ซึ่งช่วยให้การค้นหาข้อมูลเร็วขึ้น ในการเลือกใช้ SQL Server 2019 หรือ Azure Data Warehouse ขึ้นอยู่กับความต้องการและปริมาณข้อมูลขององค์กร หากองค์กรมีปริมาณข้อมูลมากและต้องการประมวลผลข้อมูลอย่างรวดเร็ว และต้องการความยืดหยุ่นในการจัดการข้อมูล แนะนำให้ใช้…