Microsoft Copilot

Microsoft Copilot Microsoft Copilot คือ Function ที่จะไปอยู่ใน ชุด โปรแกรมของ Microsoft 365 Word Excel PowerPoint Mail Power Platform เรียกว่าฝังตัวเข้าไปใน โปรแกรมหลักๆทุกตัว ดังนั้น ถ้าใครบอกว่า ฉันขอซื้อ Copilot อย่างงี้ Microsoft ไม่มีขายนะ ราคา สำหรับ Copilot ประกาศออกมาแล้ว 30 $/user/Month สำหรับการซื้อ user จะต้องมี License พื้นฐานเป็น M365 Business Standard , Premium , E3 , E5 Copilot จะถูกเพิ่มลงใน Microsoft 365 Apps เช่น Word, Excel, PowerPoint,…