Product Recall

Product Recall Product Recall Solution คือ การออกแบบขบวนการ เรียกสินค้าคืนจากทางหน้าร้าน ซึ่งในการทำงานจะเริ่มจาก เจ้าหน้าที่เตรียมข้อมูลในรูปแบบ Excel เข้าไปวางใน SharePoint ตัว Automate จะอ่านข้อมูลใน Excel แล้วส่งต่อไปที่ Mobile Device ( Zebra ) ที่อยู่หน้าร้าน เพื่อทำการ Scan สินค้า ที่ถูกเรียกคืน ซึ่งเป็นการใช้ Barcode ในการ Scan ถ้าเป็นสินค้าที่ถูกระบุว่าตรงกับรายการที่ใส่ไว้ระบบ จะแจ้งว่าเป็นรายการที่ถูกเรียกคืน ข้อมูลการทำงานทั้งหมดจะใช้ Automate เข้าไป update ในฐานข้อมูล Stock Development tool เป็นชุดเครื่องมือที่อยู่ใน Microsoft 365 ที่เราเรียกว่า Power Platform ชุดของ Power Platform นี้ ไม่ได้เป็นคำเรียกทั่วไป แต่เป็น Microsoft…