ขอหนังสือรับรอง online

ขอหนังสือรับรอง online การออกหนังสือรับรอง Online เป็นเรื่องปกติ ที่ทุกบริษัทต้องมีอยู่แล้ว แต่ว่าหลังจากคำขอที่ถูกส่งมาทางช่องทางต่าง ๆ เข้าถึงแผนกที่ต้องออกหนังสือ ตัวหนังสือนั้นจะต้องเป็นหนังสือที่มีลายเซ็นต์ อยู่อีกหรือป่าว ซึ่งถ้าจำเป็นต้องเซ็นต์จริง ก็จะเป็นเรื่องที่เสียเวลาในการทำงานมากๆ เช่น ใบรับรองผลการเรียน ที่อาจจะมีนักเรียนมาขอพร้อมกันเป็น 1000 หรือ หน่วยงานรายชการที่ต้องออกหนังสือ รับรองให้บริษัท ที่วันนึงต้องมีการออกเอกสารเป็น 10,000 ใบ ดังนั้นในขบวนการขอ หนังสือรับรอง Online จึงไม่ใช่แค่เปิดช่องทางให้เค้าขอเท่านั้นแต่ต้อง รวมถึงขั้นตอนการทำงานภายในที่เป็นแบบอัตโนมัติ อีกด้วย ปัจจุบันมีกฏหมายรองรับการใช้ลายเซ็นต์ Digital ทำให้การเซ็นต์รับรองในเอกสารไม่จำเป็นต้อง เป็น ลายเซ็นต์จริง แต่สามารถใช้ ลายเซ็นต์ Digital แทนได้ ซึ่งได้ผลตามกฎหมายเหมือนกัน และมากกว่านั้นคือ สามารถป้องกันการปลอมแปลงได้ 100 % คือ ไม่สามารถเอาเอกสารไป แก้ไขใดๆ ได้ Solution Request Document Online Solution จะสร้างจากเครื่องมือของ Microsoft 365…