Microsoft Stream

Microsoft Stream Microsoft Stream คือ พื้นที่จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Video ประกอบด้วยพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐาน ผู้เช่า Microsoft Stream (Classic : มีมาในชุดเครื่องมือ Microsoft 365 ) จะได้รับการจัดสรรพื้นที่จัดเก็บ 500 GB แบบตายตัวและพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติม 0.5 GB ต่อผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การใช้งาน File size limits Entity Size Limits Max video file 50 GB Max thumbnail size per file 4 MB Max text track / Subtitle size 2 MB User limits Entity Size Limits Uploaded…