Performance Power Apps

Performance Power Apps Performance Power Apps คือ เรื่องที่เราต้องคำนึงและทำความเข้าใจเรื่องประสิทธิภาพในการใช้งาน เพราะมันกระทบกับ User โดยตรง ถ้า App ของเราใช้เวลาในการเรียกข้อมูล นาน หรือ ใช้เวลาใน Save นานมาก แน่นอนว่า User ต้องไม่พอใจ ดังนั้นในตอนนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การทำงานของ Power Apps กันครับ ขั้นตอนการดําเนินการใน Canvas Apps จะผ่านขั้นตอนการดําเนินการต่อไปนี้ก่อนที่จะแสดง Interface : ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้: แจ้งให้ผู้ใช้ครั้งแรกลงชื่อเข้าใช้ด้วยข้อมูลรับรองสําหรับการเชื่อมต่อใดก็ตามที่แอปต้องการ หากผู้ใช้รายนั้นเปิดแอปอีกครั้ง บุคคลนั้นอาจได้รับพร้อมท์อีกครั้ง โดยขึ้นอยู่กับนโยบายความปลอดภัยขององค์กร รับข้อมูลเมตา: เรียกข้อมูลเมตา เช่น เวอร์ชันของแพลตฟอร์ม Power Apps ที่แอปทํางานและแหล่งข้อมูลที่ต้องดึงข้อมูล เริ่มต้นแอป: ทํางานใดๆ ที่ระบุในคุณสมบัติ OnStart แสดงหน้าจอ: แสดงหน้าจอแรกด้วยตัวควบคุมที่แอปเติมข้อมูล หากผู้ใช้เปิดหน้าจออื่นแอปจะแสดงโดยใช้กระบวนการเดียวกัน ขั้นตอนการเรียกข้อมูลของ Power Apps รูปแบบแรกเป็นการเรียกข้อมูลที่อยู่บน…