IoT AI

IoT and AI IoT คือ การทำให้ทุกอุปกรณ์สามารถสื่อสารข้อมูลผ่านช่องทาง Internet ได้ และ สิ่งที่ได้คือข้อมูล มหาศาล เช่น ตอนเราเปิด Google Map โทรศัพท์เราจะส่งข้อมูล location กลับไปให้ Server และ ข้อมูลที่เราได้มาจะถูก วิเคราะห์โดย AI สรุปออกมาว่า เป้าหมายที่เราจะไปจะถึงภายในระยะเวลาเท่าไหร่ จะเห็นว่า ถ้าเรามีแค่ IoT การจะทำข้อมูลออกมาใช้ประโยชน์ จะทำได้ยากมากถ้าไม่มี AI ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์คำตอบ Microsoft กับ IoT IoT Central เป็นสภาพแวดล้อมสำเร็จรูปสำหรับการพัฒนาโซลูชัน IoT เป็นแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันที่เป็นโซลูชัน IoT ของบริการ (aPaaS) และอินเทอร์เฟซหลักคือ UI ของเว็บ นอกจากนี้ยังมีREST APIที่ให้คุณโต้ตอบกับแอปพลิเคชันของคุณโดยทางโปรแกรม บทความนี้ให้ภาพรวมขององค์ประกอบหลักในสถาปัตยกรรมโซลูชัน IoT Central จัดการอุปกรณ์ IoT Central ช่วยให้คุณจัดการกลุ่มอุปกรณ์ IoTที่ส่งข้อมูลไปยังโซลูชันของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ:…