AWS AZURE

เปรียบเทียบ AWS VS AZURE สำหรับทำ Web Server ตอนนี้กำลังเลือกบริการระหว่าง AWS AZURE กันอยู่หรือป่าวครับ เราจะเลือกเจ้าไหนดีปกติแล้วประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ มีปัจจัยหลายอย่างมากเช่น ความคุ้นเคย ประสบการณ์ ความคุ้มค่า Function แน่นอนว่า สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญที่สุด เรามักจะดูว่าเราคุ้นเคยกับอะไรมากกว่า ตามมาด้วยความคุ้มค่า ในเรื่องของราคากับสิ่งที่ได้รับ ซึ่งใน Clip ที่เราทำมานำเสนอเป็นการเปรียบเทียบในด้าน Function กับ ความคุ้มค่าเป็นหลักครับ ถ้าให้สรุปแบบง่าย ๆ ก่อนที่จะดูก็ต้องบอกว่า AWS จะมีโครงสร้างการให้บริการ แบบ AWS + Partner เป็นหลัก เพราะจริงๆ แล้ว AWS เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน แบบ IAAS ( Infrastructure as a Service ) ถ้าเป็นบ้าง ก็คือ เสา กำแพง หลังคา…