ระบบบำรุงรักษา

ระบบบำรุงรักษา Maintenance Solution ระบบบำรุงรักษา ที่พัฒนาจาก ด้วยเครื่องมือ Microsoft 365 ช่วยให้คุณได้ระบบที่ตรงกับความต้องการ ด้วยงบประมาณที่เหมาะสม ระบบมีความยืดหยุ่นรองรับความต้องการ พื้นฐานได้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การรับแจ้งปัญหาผ่าน Microsoft Team การรับแจ้งจาก QR Code ระบบ Workflow ที่สามารถ Approve ผ่าน Email การแจ้ง Email ไปหา End user ส่งข้อมูลต่อเข้า Power BI Mobile Apps สำหรับผู้รับแจ้ง ระบบ Admin รับเรื่อง และ ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ที่ ตำแหน่ง Support สามารถ Update Status ผ่านระบบได้ทันที ตำแหน่ง Manager เห็นทุก Status และติดตามความคืบหน้า Manager สามารถโยกย้ายงานได้ ระบบ…