อบรม RPA

อบรมการใช้งาน RPA ( Power Automate Desktop ) Robot Process Automation ( RPA ) ถือว่า เป็นเครื่องมือ ชนิดใหม่ที่น่าสนใจมาก เพราะเราสามารถใช้เครื่องมือตัวนี้มาช่วยในการ Key ข้อมูลแทนเจ้าหน้าที่ ได้ทันที และที่สำคัญคือ RPA ตัวนี้เราไม่ต้องซื้อ เพราะ Microsoft ให้มาฟรี ครับผมมมม 😆 และ Fusion คือ Microsoft Partner ที่ให้บริการ Implement PRA ที่ชื่อว่า Power Automate Desktop ( Free ) ในรูปแบบ Private Class สามารถเลือกได้ ทั้งแบบ On Site และ On line สำหรับบริษัท ที่ต้องการอบรมพนักงานจำนวนมาก…