SharePoint Metaverse

SharePoint Metaverse คือ การสร้าง Interface ในลักษณะโลกเสมือน หลายคนน่าจะยังไม่รู้ว่า ปัจจุบันเราสามารถสร้าง Interface ได้กับเหมือนในหนัง ที่เราได้ดู ผ่านมาในหลายเรื่อง ซึ่งใน SharePoint เราเรียก Interface นี้ว่า Space SharePoint Spaces เป็นแพลตฟอร์มบนเว็บที่สมจริง ซึ่งช่วยให้คุณสร้างและแชร์ รักษาความปลอดภัย และขยายประสบการณ์ความเป็นจริงผสมได้ เพิ่มมิติใหม่ให้กับอินทราเน็ตของคุณโดยใช้ web part แบบ 2 และ 3 มิติเพื่อสร้างวิสัยทัศน์แบบผสมของคุณ  การสร้างพื้นที่ก็เหมือนกับการสร้างไซต์สมัยใหม่ นั่นคือ คุณสร้างพื้นที่และเลือกตัวเลือกต่างๆ เช่น โครงสร้าง พื้นหลัง และธีม เพิ่ม web part สำหรับวัตถุ 3 มิติของคุณ รูปภาพและวิดีโอ 360 องศา รูปภาพและข้อความ 2 มิติ และอื่นๆ  Review การใช้งาน การเรียกใช้งาน ทำได้ง่ายมาก และ…