ระบบรับสมัครพนักงาน

ระบบรับสมัครพนักงาน การรับสมัครพนักงาน เป็นเรื่องน่าปวดหัวอย่างหนึ่ง ใน หน่วยงานขนาดใหญ่ จะทำยังไงให้ ผู้สมัครมีความสะดวก สามารถเข้าหน้า Web แล้วก็กรอกข้อมูลได้เลย หลังจากผู้สมัครกรอกข้อมูลแล้ว ข้อมูลจะเอาไปจัดเก็บใน ฐานข้อมูล และ แปลงเป็น เอกสาร เช่น PDF และเอกสารสำคัญต่าง ๆ ก็เก็บในฐานข้อมูลอีกด้วย ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ ส่งต่อให้ แผนกต่าง ๆ ที่แจ้งไว้กับ HR ว่าต้องการคนมาทำงานด้วย กรณีที่ข้อมูลของผู้สมัครคนไหน ที่น่าสนใจ ก็ให้ระบบ ทำ Appointment ต่อให้ได้เลยโดยผ่านระบบ Email เป็นการลดภาระของ HR ในการนัดหมายได้อีกด้วย ค่าใช้จ่ายเรื่อง License บริษัทที่ใช้ Microsoft 365 อยู่แล้ว สามารถซื้อ License Power Apps Portal เพิ่มเติมในราคา 100 $/M +…

Employee Onboarding

Employee Onboarding การรับพนักงานเข้าใหม่มีหลายขั้นตอน ตั้งแต่การแนะนำ สิ่งต่าง ๆ ในบริษัท การจัดทำเอกสาร การแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ เราจะสามารถทำขั้นตอนแบบนี้ให้เป็น Automatic ได้ยังไง เพื่อให้ทุกอย่างถูกจัดการให้ตรงกับ นโยบายของบริษัท Onboarding ต้องทำอะไรบ้าง ก่อนที่เราจะมาทำระบบ Automate เรามาดูถึงสิ่งที่ทำกันก่อน การเตรียมเอกสารสัญญา การเข้าพบ HR อธิบายสิ่งที่ต้องทราบ การรับข้อมูลเกี่ยวกับ User : Password สิทธิในการเข้าถึงระบบ Mail SharePoint สิทธิในการเข้าใช้งานข้อมูล อบรมการใช้งานระบบ Company Portal เราสามารถจัดทำ Portal ที่รวมเอกสารข้อมูลต่างๆ สำหรับให้พนักงานเข้าไปศึกษาข้อมูลการทำงานได้ ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุด เพราะสะดวกทั้งผู้สร้าง และ ผู้ที่เข้ามาเป็นพนักงานใหม่