อบรมพนักงาน

อบรมพนักงาน การอบรม ถือเป็นเรื่องที่ต้องทำกันทุกโรงงาน และเราก็อบรมกันหลายครั้งในรอบ 1 ปี เนื้อหาที่เราอบรม ก็มักจะเกี่ยวกับ ความปลอดภัย ขั้นตอนการทำงาน การอบรมพนักงานใหม่ อบรมการใช้งาน Application อบรม ฯลฯ มากมาย ทางบริษัท Fusion ก็ต้องมีการอบรมพนักงาน เช่นกัน ซึ่งปัญหาของการอบรม ก็คือ การจัดสรรเวลาในการอบรม การอบรมในแบบที่ เรียกทุกคนมาเรียน ในยุคปัจจุบัน ต้องบอกว่าไม่ใช่วิธีการที่นิยม เพราะตอนนี้เรามีระบบ LMS บ้าง KM บ้างในการ พัฒนาความรู้ ให้พนักงานเราสามารถศึกษา online กันได้ง่าย ๆ และเราก็ต้องการเครื่องมือ ที่จะช่วยให้การอบรม มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทำการพัฒนาระบบ Seed มาเป็นตัวช่วยในการอบรมโดยระบบสามารถช่วยได้ดังนี้ จัดเก็บเนื้อหา การส่งต่อเนื้อหาใน Mobile รายงานการเข้าดูเนื้อหาของพนักงาน ระบบ Seed KM เป็น Mobile Application สำหรับพนักงาน ที่สามารถจะเรียนรู้…

Setup Knowledge Management

Knowledge Management คือ การบริหารจัดการความรู้ที่ได้จากการสร้าง, คิดค้น, แลกเปลี่ยน, รวบรวม, จัดระเบียบ และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ทั้งจากตำรา และการถ่ายทอดจากตัวบุคคลมาบูรณาการเป็นข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความรู้, ปัญญา และการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในองค์กรต่างๆ เปรียบเสมือนเป็นตัวช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดการองค์ความรู้ประกอบไปด้วย ชุดของการปฏิบัติงานที่ถูกใช้โดยองค์กรต่างๆ เพื่อที่จะสร้าง แสดง แจกแจง และกระจายความรู้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการนำไปใช้และเรียนรู้ภายในองค์กร จนกระทั่งนำไปสู่การพัฒนาการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินการธุรกิจที่ดี องค์กรขนาดใหญ่ส่วนมากจะมีการจัดสรรทรัพยากรสำหรับการจัดการองค์ความรู้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแผนกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ Knowledge Management มักจะได้รับความสนใจจากบริษัท ที่ต้องการมีเครื่องมือในการจัดการความรู้ ดังนั้นวันนี้เราจะมาดูว่า ถ้าเราต้องการ KM เราจะสามารถใช้ Microsoft 365 มาช่วยในการจัดการได้ยังไง โดยผมขอเสนอ Diagram การจัดการตามรูปด้านล่าง ขออธิบายภาพ เป็นขั้นตอนดังนี้ มีพนักงานจำนวนหนึ่ง ที่เจอปัญหา มา Post เก็บไว้ใน SharePoint เมื่อระบบพบว่ามีคน Post ปัญหา ก็จะจัดส่งข้อมูลต่อไปให้ คณะทำงานที่จะส่งต่อให้ ผู้เชี่ยวชาญ มา นำเสนอวิธีการแก้ไข…