power bi training

Training Online Power BI

Training Online Power BI Fusion ทำเรื่องการอบรม และ บริการ Implement Power BI มาเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี ซึ่งทางบริษัทมี การบันทึกข้อมูลการอบรมไว้ในรูปแบบ Clip Video เพื่อให้สะดวกสำหรับผู้ต้องการเรียนรู้ จึงได้รวบรวมข้อมูลจาก Youtube มาไว้ใน Page นี้ให้ง่ายในการค้นหาและดูข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้เริ่มต้น เนื้อหาจะอธิบายในแบบพื้นฐาน และ นำเสนออย่างไม่เร็วมากเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นครับ การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ Data Warehouse การเอาข้อมูลเข้า มีด้วยกันหลายวิธี และ การนำเข้ายังมี Feature ที่น่าสนใจอีกอย่างคือการทำ Data Clearing เป็นขบวนการจัดการกับข้อมูลที่เราไม่ต้องการ หรือ การจัดข้อมูลให้เป็นระเบียบก่อนที่จะนำเข้าสู่ การวิเคราะห์เพื่อนำเสนอในอันดับถัดไป สำหรับผู้ที่การเรียนพื้นฐานมาบ้างแล้ว สอนเรื่องพื้นฐานการเตรียมข้อมูลเข้าไปใช้งาน Power BI จนถึงขั้นตอนการออกเป็น Dashboard โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงก็สามารถจัดทำรายงาน บน Power BI…