แผนธุรกิจ

วางแผนธุรกิจ 10 ข้อที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโต การวางแผนธุรกิจ 10 ข้อที่จะนำเสนอไม่ใช่จุดเริ่มต้นของธุรกิจ แต่เป็นการช่วยให้ผู้บริหารมีมุมมองที่ครบถ้วนในการบริหารจัดการ ดังนั้นถ้าใครที่เข้ามาอ่านแล้วคิดว่าจะเริ่มจากตรงนี้ต้องขอบอกก่อนว่า ไม่ใช่จุดที่ถูกต้องนะครับ การเริ่มธุรกิจจะเริ่มจาก ความคิดบางอย่างที่มาช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้น หรือ ว่าชีวิตของผู้อื่นดีขึ้น อันนี้คือจุดเริ่มต้น สำหรับเนื้อหาของบทนี้ เราจะมารู้ 10 เรื่องที่ผู้บริหารต้องมาวางแผน และ เครื่องมือในการช่วยในการทำธุรกิจ ครับ 10 ข้อที่ผู้บริหารต้องรู้ เขียนบทสรุปผู้บริหาร (Executive summary) คือการสรุปแนวคิด หลักของสิ่งที่จะดำเนินการในเชิงธุรกิจ ความเป็นไปได้ในอนาคต เป็นการเสนอมุมมองของสิ่งที่เป็นปลายทางของการทำงาน คำอธิบายธุรกิจ (Company description) การวิจัยตลาด (Market analysis) รูปแบบการวิจัยที่จะใช้ เพื่อให้ได้มาถึงข้อมูลที่เป็นปัจจัย สำหรับการตัดสินใจในการทำงาน รายละเอียดองค์กรและการจัดการ (Organization and management) คำอธิบายบริการและผลิตภัณฑ์ (Service or product line) แผนการตลาดและแผนการขาย (Marketing and sales) รายละเอียดเงินลงทุน (Funding request)…