Cloud คือ

Cloud คือ Cloud ในความหมาย เกี่ยวกับ IT คือ ระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่ขยายตัวได้ไม่จำกัด และมีความเสถียรสูงกว่าระบบ Computer ที่ใช้งานตามหน่วยงานทั่วไป ประวัติความเป็นมาของระบบ Cloud computing เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในวงการไอทีตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1990 โดย ปี 1990 บริษัท long-haul telephone ใช้ ระบบ VPN ในการติดต่อกันแทนการสื่อสารที่ใช้สายสื่อสาร บริษัทได้ให้บริการผ่าน VPN โดยรับประกันขนาดช่องส่งสัญญาณ (Bandwidth) คงที่ ในค่าใช้จ่ายที่ต่ำ โดยการทำ load balance ในระบบเครือข่าย ซึ่งทำให้เกิดประสิทธิภาพสูง จึงเกิดคำว่า telecom cloud ขึ้นมา ปี 1995 บริษัท AT&T ได้เข้ามาร่วมเป็น partner ในการใช้บริการผ่าน Internet ปี 1999 saleforce.com ซึ่งมี Marc…