market analysis

Marketing Solution

Marketing Solution Fusion ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล Marketing เพื่อให้หาข้อมูลเชิงลึกทางการตลาด ซึ่งทำให้เราสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่อย่างมหาศาล นำมาเกิดประโยชน์ในการวางแผนการทำงานต่อไปได้ ตัวอย่างเช่น ลงทุนในช่องทาง และ เวลาที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า การออกแบบเนื้อหาที่โดนใจลูกค้า พัฒนาขบวนการ ที่เชื่อมต่อทั้ง online – offline การสื่อสารที่ตรงกับลูกค้า เพื่อประหยัดค่าโฆษณา นำข้อมูลกลับมาพัฒนาสินค้า สำหรับเครื่องมือในการวิเคราะห์ เราใช้เครื่องของ Microsoft Azure AI ในการวิเคราะห์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีความสามารถในการ วิเคราะห์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่าวรวดเร็ว จากตัวอย่างจะเห็นว่า เมื่อเรามีการเตรียมข้อมูล Transaction ยอดขาย และ ข้อมูลของผู้ซื้อ เราสามารถให้ระบบนำเสนอสินค้าที่มีโอกาส ลูกค้าจะซื้อได้ในทันที โดยที่สำคัญคือ ระยะเวลาในการพัฒนาสั้นมาก ไม่เกิน 30 นาที ก็จะได้คำตอบเบื้องต้นมาแล้ว