วิธีป้องกันแก้เอกสาร PDF

วิธีป้องกันแก้เอกสาร PDF เอกสาร PDF เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมที่สุด สำหรับเอกสารที่ไม่ต้องการให้มีการแก้ไข แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะแก้ไขไม่ได้ หรือ กรณีที่เราอยากรู้ว่ามีการแก้ไขสิ่งที่เราได้บันทึกไว้หรือป่าว แบบนี้ เราจะทำได้ยังไง รูปแบบการป้องกัน การใช้รหัสในการป้องกัน การเปิดเอกสาร ใช้ E-Sign ป้องกันการแก้ไข สำหรับการใช้ E-Sign นอกจากที่จะป้องกันการแก้ไขได้แล้ว ยังสามารถส่งต่อ และ ใช้แทนลายเซ็นต์ ได้อีกด้วย ตัวอย่างการใช้ E-Signature สำหรับผู้ที่สนใจการใช้งาน E-Signature ในการป้องกันเอกสารสามารถขอทดสอบระบบได้ที่