Data Visualization คือ

Data Visualization คือ การแปลงข้อมูลที่ดูเข้าใจยาก ให้เป็น Graph ที่เข้าใจง่ายขึ้น ไม่ต้องเสียเวลา จ้องนาน ๆ แล้ว ก็ยังจับประเด็นไม่ได้ ตามรูปประกอบนี้แหละครับ โดยรูปแบบ Graph ที่นิยมใช้แบ่งออกเป็น การเปรียบเทียบ (Comparison) การเปรียบเทียบตัวเลข Y2Y , M2M แบบนี้ การกระจาย (Distribution) การกระจายสินค้า ในแต่ละช่วงอายุของลูกค้า การกระจายสินค้า ในแต่ละช่วงเวลาทั้งปี การแบ่งสัดส่วน (Composition) เทียบส่วนแบ่งประเภทสินค้าในช่วงเวลาเดียวกัน เทียบอายุของลูกค้าที่ซื้อสินค้าประเภทเดียวกัน ความสัมพันธ์ (Relationship) ความเกี่ยวข้องกันของ สินค้า กับ สินค้า เช่น การซื้อสินค้าประเภทเดียวกันใน 1 เอกสาร Graph Comparison เป็นการเปรียบเทียบข้อมูลของ ปี 2561 กับ 2562 เรามักจะใช้กราฟ แบบนี้เพื่อสังเกตความแตกต่างของ 2 สิ่งภายใต้สิ่งแวดล้อมเดียวกัน ซึ่งผลที่ได้ก็คือ…

Implement Machine Learning

Implement Machine Learning Fusion ให้บริการ Implement Machine Learning สำหรับธุรกิจที่ต้องการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในเชิงลึก หาความสัมพันธ์ของข้อมูล ในแง่มุมที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อน โดยเราสามารถ กำหนดหัวข้อ สำหรับการ Implement ได้ดังนี้ รูปแบบการให้บริการ ตัวอย่างการพัฒนาระบบ Machine Learning ตัวอย่างการใช้ Machine Learning วิเคราะห์ข้อมูลจัดซื้อ จากภาพจะเห็นว่า บริษัทขายดีเหลือเกิน จำกัด ทำเอกสาร ใบ จัดซื้อด้วย E-Form ( Power Apps ) โดยเป็นการซื้อของเข้าไปที่ร้านสาขาของบริษัท ซึ่งบริษัทไม่ได้ใช้คนในการวางแผน เพราะเค้ามี ML เป็นตัวระบุให้ว่า จะต้องซื้ออะไร ไปที่ร้านสาขา ซึ่งการทำแบบนี้ได้ ก็เนื่องจาก บริษัทเอาข้อมูลยอดการสั่งซื้อในอดีต มาให้ ML ทำการวิเคราะห์และคาดการณ์ ซึ่งเราสามารถเอาข้อมูลการขายมาเป็นตัวแปล เพื่อให้ระบบ เรียนรู้ในการปรับปรุง Reference

Windows 365 ใช้ทำอะไร

Windows 365 ใช้ทำอะไร ก่อนที่จะอธิบายเกี่ยวกับ windows 365 ขอย้อนกลับไปที่ Office 365 ( Microsoft 365 ) ก่อน เพราะเราน่าจะคุ้ยเคยกับ ตัวนี้มาแล้วจากรูปแบบการซื้อ Software มาเป็นการเช่าใช้ โปรแกรม ชุด Office แทน การชำระเงินก็เป็นแบบรายปี ตัว Microsoft เองก็ update โปรแกรมให้ต่อเนื่อง แถมที่เก็บข้อมูลบน Cloud ให้อีกด้วย ดังนั้น เดาได้เลยว่า windows 365 ก็คือ การเช่า ใช้ OS นั้นเอง แต่ไม่ใช่แค่เช่า OS เท่านั้นนะ แต่มันคือ OS + HW นั่นเอง เขียนแบบนี้ ต้องมีคนถามแน่ ว่าต่อไปเราไม่ต้องซื้อ Notebook หรือ PC แล้วใช่ปะ…