data mesh คือ

data mesh คือ

data mesh คือ data mesh คือ สถาปัตยกรรมแพลตฟอร์มข้อมูลประเภทหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมที่จัดการการบริโภคการจัดเก็บการแปลง และการส่งออกของข้อมูลใน data lake ส่วนกลาง data mesh เกี่ยวข้องกับการออกแบบที่ขับเคลื่อนด้วยโดเมน ซึ่งรวบรวมข้อมูลในองค์กรอย่างแพร่หลาย รองรับการกระจายข้อมูลเฉพาะโดเมน และมุมมอง “data-as-a-product” สำหรับแต่ละโดเมน จัดการท่อส่งข้อมูลของตนเอง เนื้อเยื่อที่เชื่อมต่อโดเมนเหล่านี้ และสินทรัพย์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นเลเยอร์ความสามารถในการทำงานร่วมกันสากลที่ใช้ไวยากรณ์ และมาตรฐานข้อมูลเดียวกัน Data mesh ประกอบด้วย Data product/ Service: ผู้ที่มีสถานะเป็นเจ้าของข้อมูลจะมีสิทธิ์ในการดูแลข้อมูลโดยตรง หากมีผู้ต้องการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ จะสามารถเข้าถึงได้ด้วย API (Application Programming Interface – การเรียกใช้โปรแกรมแบบพูดคุยกันได้) ซึ่งในทางปฏิบัติ ข้อมูลอาจถูกเก็บไว้ใน cloud หรือ storage โดยให้หน่วยงานที่ต้องการนำข้อมูลไปใช้ เข้าถึงได้ด้วย URL แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูล หรือ เป็นเจ้าของได้ Discoverable data catalog: ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยทำให้การค้นหาข้อมูลภายในองค์กรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Self-serve platform: แพลตฟอร์มควรจะเอื้อประโยชน์ให้เจ้าของข้อมูลสามารถแชร์ข้อมูล…