SAP on Azure

SAP on Azure

SAP on Azure SAP on Azure เกิดจากการประกาศความร่วมมือ เพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าเอสเอพีในประเทศไทย ระหว่างบริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย และบริษัท เอสเอพี ประเทศไทย ด้วยการผสานแพลตฟอร์มและโซลูชั่นของทั้งไมโครซอฟท์และเอสเอพีเข้าด้วยกันบนแพลตฟอร์มคลาวด์ Microsoft Azure  เอสเอพี เป็นซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการทรัพยากรระดับองค์กร version ปัจจุบัน ชื่อ SAP S/4HANA ซึ่งได้พัฒนาระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ให้มีความอัจฉริยะมากขึ้น มีโมดูลหรือฟังก์ชันที่ตอบสนองต่อการทำงานขององค์กรได้อย่างครอบคลุม และยังรองรับการทำงานบนแพลตฟอร์ม Cloud ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเต็มประสิทธิภาพ โดยทำให้องค์กรต่างๆ สามารถจัดเก็บ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ มีความยืดหยุ่น มีความคล่องตัวในการทำงาน สามารถนำข้อมูลไปต่อยอดในการวางแผน และการบริหารทรัพยากรต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น การเปลี่ยนแปลง User Interface ให้สามารถใช้งานบน Web ภายใต้คอนเซปต์ที่ชื่อว่า Fiori ซึ่งจะทำให้ User Experience เปลี่ยนไป ส่งผลให้สามารถใช้งานระบบเอสเอพี…