Azure map drive

Azure Map

Azure Map Drive ง่ายๆ แค่ไม่กี่ Step Azure Map Drive ง่ายๆ แค่ไม่กี่ Step มาลองดูวิธีการกันเลย How to create storage account for sharedrive Create a resource ขึ้นมาก่อน จำนวนหนึ่ง Resource group 2. จากนั้นเลือก Create 3. จะปรากฏหน้า Marketplace 4. จากรูปได้สร้าง storage account ไว้ในชื่อ testfilesshared 5. Click ที่ testfilesshared ปรากฏหน้าต่างดังรูปให้เลือกที่ file shared 6. Click + File share ในภาพได้สร้างชื่อ tammatest ไว้จากนั้นให้ Click…