Analytics data

Analytics Data Analytics Data คือ ขบวนการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทำงาน โดยสามารถให้ได้มุมมองที่นำไปพัฒนาการทำงานของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำไมต้องเป็น AZURE DATA เพราะการเริ่มต้นธุรกิจต้องทำอย่างรวดเร็ว และ Azure Data เป็นคำตอบที่ง่ายที่สุด เพียงไม่กี่นาที เราสามารถสร้าง Database สำหรับจัดเก็บข้อมูลได้ในทันที ภายใต้งบประมาณที่ประหยัดที่สุด ( หมวด PaaS ) เป็น Cloud เพียงยี่ห้อเดียวที่เป็นเจ้าของ Technology เอง ทำให้เมื่อเทียบค่าใช้จ่ายในการเช่าแล้ว Microsoft ทำได้ประหยัดที่สุด มาพร้อมเครื่องมือในการบริการจัดการ เช่น เครื่องในการ debug ที่หาไม่ได้จาก ยี่ห้ออืน มีหลากหลาย Solution พร้อมใช้งานให้เลือก เช่น Big Data , Data Warehouse , IoT ขบวนการทำงาน เพื่อให้ได้ผลตามต้องการ จะต้องมีขั้นตอนการเตรียมข้อมูล ในหลายขั้นตอนก่อนที่จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ แหล่งข้อมูล…