วิธีลดต้นทุน

วิธีลดต้นทุน

วิธีลดต้นทุน 1. วิธีลดต้นทุน ด้วยการคำนวณต้นทุนภาพรวมทั้งหมดให้ละเอียด การรู้ค่าใช้จ่ายภาพรวมทั้งหมดขององค์กร เราจะได้ทราบว่า ค่าใช้จ่ายไหนจำเป็น ค่าใช้จ่ายไหนไม่จำเป็น และค่าใช้จ่ายไหนพอจะปรับลดลงมาได้ การวิเคราะห์นี้ก็จะช่วยให้เราวางแผนประเมินค่าใช้จ่ายเพื่อลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. วางแผน และติดตามกระแสเงินสดอย่างใกล้ชิด วิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบันว่าแนวโน้มลูกค้าเราจะเป็นอย่างไร จำนวนรายรับที่จะเข้ามานั้น เพียงพอต่อรายจ่ายที่ต้องเสียมากน้อยแค่ไหน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรเรายังมีสภาพคล่องในการประคองธุรกิจให้เสถียรที่สุด 3. ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานแทนแรงงานมนุษย์ในบางจุด จะช่วยให้องค์กรคุณลดต้นทุนได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้โปรแกรมประชุมออนไลน์ การทำงานที่บ้านผ่านโปรแกรมต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปใช้ไฟฟ้าที่ออฟฟิศ ถือเป็นการลดการใช้ทรัพยากรในสำนักงาน ช่วยให้ประหยัดเงิน แถมยังประหยัดเวลาอีกด้วย 4. มองหาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ อาจเป็นไอเดียเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ หรือปรับกระบวนการทำงานภายในองค์กรเพื่อให้รองรับการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น 5. ลดการใช้กระดาษ กระดาษถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เบิร์นค่าใช้จ่ายไปไม่น้อย ดังนั้นหากองค์กรปรับเปลี่ยนมาใช้เอกสารแบบบดิจิทัล หรือจัดเก็บเอกสารผ่านระบบคลาวน์ จะทำให้สามารถลดต้นทุนลงไปได้อย่างมากมายเช่นกัน ทำไมต้องลดต้นทุน ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 กำลังค่อยๆ ฟื้นตัวนี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ผันผวน และไม่แน่นอนที่สุด ดังนั้น หลายๆ องค์กรจึงต้องควบคุมค่าใช้จ่าย และหาช่องทางเพิ่มรายได้ที่มากขึ้น เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด การลดต้นทุน จึงมีความจำเป็น และสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การลดต้นทุนการผลิตถือเป็นหนึ่งแนวทางที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มกำไรให้กับองค์กร และยังช่วยในการสร้างความยั่งยืนสำหรับองค์กรธุรกิจได้อย่างมั่นคง…