E-KYC คืออะไร

E-KYC

E-KYC คือ E-KYC ย่อมาจาก Electronic Know-Your-Customer คือ การยื่นยันตัวบุคคลผ่านช่องทาง Electronic นั่นแหละ เราไม่จำเป็นต้องไปด้วยตัวเรา แต่เราอาศัยขั้นตอนบางอย่างยื่นยัน ว่า รายการนี้เราเป็นคนทำจริง ๆ นะ แบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน Biometric Authentication คือการใช้ อวัยวะของเรานี่แหละ เช่น ลายนิ้วมือ เสียง ม่านตา National Digital ID (NDID) เครือข่ายการยืนยันตัวบุคคล ที่เกิดจากการรวมมือของธนาคาร Register บน Web คือ ระบบ Register ธรรมดานี้แหละครับ ถือว่าเป็น E-KYC แบบหนึ่ง มาตรฐานเกี่ยวกับ E-KYC Identity ที่ได้รับการยอมรับในการเป็นตัวแทนบุคคลได้ เช่น เลขประจำตัว ชื่อบุคคล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ภาพใบหน้า หรือข้อมูลระบุอุปกรณ์ที่บุคคลใช้งาน ส่วน…