ความสำเร็จ e-Signature

ความสำเร็จ e-Signature

ความสำเร็จ e-Signature Fusion Solution ประสบความสำเร็จในการ Implement ระบบ eSignature ให้กับ Bitkub ถือว่าเป็น Site ขนาดใหญ่ในประเทศ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจทำได้ต่อเนื่องบนยุค โควิด Bitkub partnered with Fusion Solutions , a software house with more than 16 years’ experience, to roll out DocuSign eSignature and streamline contract signing Bitkub partners with DocuSign to accelerate its digital transformation Since its inception in 2018, Bitkub Capital…

AI with Microsoft 365

AI with Microsoft 365 AI คืออะไร ปัญญาประดิษฐ์ คือเครื่องจักร (machine) ที่มีฟังก์ชันทีมีความสามารถในการทำความเข้าใจ เรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ อาทิเช่น การรับรู้ การเรียนรู้ การให้เหตุผล และการแก้ปัญหาต่างๆ เครื่องจักรที่มีความสามารถเหล่านี้ก็ถือว่าเป็น ปัญญาประดิษฐ์ นั่นเอง และในปัจจุบันเราสามารถนำเอาระบบ มาใช้ได้อย่างง่าย ๆ โดยไม่ต้องลงทุนมากมายอะไร เพราะไม่ต้องลงทุน ซื้อ Hardware หรือ Software license ราคาแพง ๆ แต่เป็นลักษณะการเช่าใช้งาน เป็นครั้ง ๆ ไปเท่านั้นเอง สำหรับเนื้อหาการนำไปใช้งานสามารถเรียนรู้ได้จาก Clip การใช้ AI แปลงภาพเป็นตัวอักษร ที่ทางบริษัท fusion ได้เตรียมไว้ครับตัวอย่างที่นำเสนอเป็นการสร้าง AI จากเครื่องมือ Power Automate ของ Microsoft 365 ดังนั้นการเรียนรู้ การนำมาใช้งานจึงเป็นหัวข้อที่ผู้ทำงานต้องให้ความสำคัญในการเรียนรู้ Microsoft 365 มี…