ป้องกันเอกสาร PDF

ป้องกันเอกสาร จากการแก้ไข ด้วยการแปลงเอกสารให้เป็น PDF ด้วยคุณสมบัติที่สำคัญ เช่น เปิดได้จากทุกเครื่องมือ ไม่สามารถแก้ไขได้ง่าย สามารถแปลงต้นฉบับให้เป็น File PDF ได้ง่าย เช่น Office มาเป็น PDF หรือ การแปลง Form ที่กรอกข้อมูลให้เป็น PDF เอกสารที่นิยมใช้ File PDF เช่น Reference , ISO Document , แบบ Design แต่ตัวเอกสาร PDF ยังมีคุณสมบัติสำคัญอีกอย่าง คือ การเพิ่ม E-Signature ในเอกสาร PDF ทำให้ตัวเอกสารมีความน่าเชื่อถือ ตัวเอกสาร PDF + E-Signature สามารถใช้แทนลายเซ็น ได้อย่างถูกต้อง และมีมาตราฐานรองรับจาก ETDA เอาไปเป็นหลักฐานใน ศาลได้แทนกระดาษที่มีลายเซ็น การจัดเก็บเอกสารที่เป็น PDF + E…