Azure Synapse Overview

Azure Synapse Overview Microsoft เปลี่ยน Package ใหม่ รวม เครื่องมือที่แยกเป็น ชิ้น ๆ ให้กลายเป็น ชุดใหม่ เรียกว่า Synapse โดยคุณสมบัติของ เครื่องมือตัวนี้จะประกอบด้วย จาก Package Synapse ที่เสนอ ณ. ปัจจุบันจะมีความสามารถรองรับข้อมูลที่ เป็น Structure และ Unstructured

Work from home app

HOW EASY TO WFH สุดเวิร์คกับ JARVIZ: Operation Log

HOW EASY TO WFH สุดเวิร์คกับ JARVIZ: Operation Log ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังคงอยู่ในขี้นวิกฤต การทำงานแบบ Work From Home (WFH) จึงเป็นทางรอดสำหรับผู้ประกอบการหรือบริษัทต่างๆ เพื่อให้การทำงานยังสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างไม่สะดุด การทำงานแบบ Work Form Home(WFH) หรือ “การทำงานที่บ้าน” จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาเป็นตัวช่วยหลักในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จะดีแค่ไหนหากเรามีแอปพลิเคชั่นที่ช่วยบันทึกข้อมูลการทำงานของพนักงานในแต่ละวัน ซึ่งส่งผลดีทั้งต่อพนักงานและบริษัท **************************************************************************************************************************** Jarviz เป็นแอปพลิเคชั่นที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การทำงานแบบ “Work Everywhere” หรือ “การทำงานได้ทุกที่” แน่นอนว่า Jarviz มี Feature สำหรับ Operation Log หรือ การบันทึกการทำงานของพนักงานในแต่ละวัน ซึ่งพนักงานสามารถทำได้ง่ายๆ ผ่าน Mobile Application โดยใน 1 วัน พนักงานสามารถกรอกรายการงานและรายละเอียดต่างๆ เพิ่มได้มากตามความต้องการ สามารถปรับแก้ไขหรือลบรายการงานได้ อีกทั้งยังสามารถ Save…