Azure Synapse Overview

Azure Synapse Overview Microsoft เปลี่ยน Package ใหม่ รวม เครื่องมือที่แยกเป็น ชิ้น ๆ ให้กลายเป็น ชุดใหม่ เรียกว่า Synapse โดยคุณสมบัติของ เครื่องมือตัวนี้จะประกอบด้วย Limitless scale Dedicated SQL pool (data warehouse) Server less SQL pool (data exploration) Server less Apache Spark pool (big data) Intelligent workload management Materialized views and result-set cache Powerful insights Power BI integration Streaming analytics (data warehouse) Azure…

Work from home app

HOW EASY TO WFH สุดเวิร์คกับ JARVIZ: Operation Log

HOW EASY TO WFH สุดเวิร์คกับ JARVIZ: Operation Log ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังคงอยู่ในขี้นวิกฤต การทำงานแบบ Work From Home (WFH) จึงเป็นทางรอดสำหรับผู้ประกอบการหรือบริษัทต่างๆ เพื่อให้การทำงานยังสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างไม่สะดุด การทำงานแบบ Work Form Home(WFH) หรือ “การทำงานที่บ้าน” จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาเป็นตัวช่วยหลักในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จะดีแค่ไหนหากเรามีแอปพลิเคชั่นที่ช่วยบันทึกข้อมูลการทำงานของพนักงานในแต่ละวัน ซึ่งส่งผลดีทั้งต่อพนักงานและบริษัท **************************************************************************************************************************** Jarviz เป็นแอปพลิเคชั่นที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การทำงานแบบ “Work Everywhere” หรือ “การทำงานได้ทุกที่” แน่นอนว่า Jarviz มี Feature สำหรับ Operation Log หรือ การบันทึกการทำงานของพนักงานในแต่ละวัน ซึ่งพนักงานสามารถทำได้ง่ายๆ ผ่าน Mobile Application โดยใน 1 วัน พนักงานสามารถกรอกรายการงานและรายละเอียดต่างๆ เพิ่มได้มากตามความต้องการ สามารถปรับแก้ไขหรือลบรายการงานได้ อีกทั้งยังสามารถ Save…