ฟรี Azure

ฟรี Azure Register Azure สามารถใช้งานฟรี ได้ถึง 12 เดือน หรือ วงเงินอีก 200 $us หรือ บริการอื่น ๆ อีก 25 รายการ ทดสอบการใช้งาน AI สำหรับทดสอบ Solution ของคุณบน สิ่งแวดล้อมจาก Cloud ทั้ง Linux , Window OS ฟรีการใช้งาน โซลูชัน DevOps แบบ end-to-end ฟรี Solution ล่าสุดจาก Microsoft ฟรี 12 เดือน รายละเอียดบริการฟรี 25 รายการจาก Azure VM Linux 750 ชั่วโมง VM Window 750 ชั่วโมง Storage…