ฺBig Data คือ

ฺBig Data คือ ความหมายตรง ๆ คือพื้นที่เก็บข้อมูลทุกอย่างที่เรามีอยู่ในบริษัททั้งข้อมูลที่มีแหล่งที่มาจากภายในบริษัทเองและข้อมูลที่มาจากแหล่งที่มาภายนอกอย่าง Social medias ซึ่งทั้งหมดเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ทั้งนี้ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ด้วยวิธีการหลากหลายวิธีการ ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้งานด้านไหน ในปัจจุบันนิยมทำ Analysis เพื่อใช้ในการสำหรับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต หรือ ก็คือ เพื่อใช้ดูแนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นเอง โครงสร้างสำหรับ Big Data ตัวโครงสร้างของระบบปัจจุบันสามารถแยกออกได้ 2 แนวทาง On Cloud : สำหรับการขึ้นระบบใหม่ขอแนะนำให้เลือกใช้แนวทางนี้เพราะทำได้รวดเร็ว และ ประหยัดค่าใช้จ่าย กว่าในการบริการจัดการ On Premise : สำหรับกรณีที่ติดขัดเรื่องการขึ้นบน Cloud ก็สามารถทำได้แต่ต้องเลือกอุปกรณ์และวางแผนเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นการลงทุนที่สูงและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่าย On Cloud Solution ข้อดีของ Solution On Cloud คือ การควบคุมค่าใช้จ่าย ในการบริการงบประมาณให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง ซึ่งข้อนี้บางคนมองว่า ไม่สามารถควบคุมได้เพราะขึ้นกับการใช้งาน แต่ในความเป็นจริงพบว่า การทำ Big Data เมื่อเทียบงบประมาณแบบจริงจังแล้ว แบบนี้ถูกกว่ามาก Solution…