ฺBig Data คือ

Big Data คือ

Big Data คือ ความหมายตรง ๆ คือ พื้นที่เก็บข้อมูลทุกอย่างที่เรามีอยู่ในบริษัท ทั้งข้อมูลที่มีแหล่งที่มาจากภายในบริษัทเอง และข้อมูลที่มาจากแหล่งที่มาภายนอก อย่าง Social medias ซึ่งทั้งหมดเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ ทั้งนี้ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ด้วยวิธีการหลากหลายวิธีการ ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้งานด้านไหน ในปัจจุบันนิยมทำ Analysis เพื่อใช้ในการสำหรับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต หรือ ก็คือ เพื่อใช้ดูแนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นเอง ตัวอย่าง ข้อมูลที่เอามาเก็บในระบบ ข้อมูลติดต่อของผู้ร่วมธุรกิจ  ลักษณะของผู้บริโภค  การทำรายการธุรกิจต่างๆ ในแต่ละวัน  ตัวอักษร ไฟล์เอกสาร รูปภาพ  รวมถึงข้อมูลอื่นๆ แทบทุกประเภทที่อยู่บนโลกออนไลน์ ใครที่เหมาะกับ Solution นี้ คนที่มีข้อมูลจำนวนมาก และ ต้องการหาประโยชน์จากข้อมูลนั้น ๆ คือ คนที่เหมาะสมที่สุด ตัวอย่าง เช่น บริษัทขายของออนไลน์ ใช้ Big Data ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าโดยอาศัยข้อมูลจากการ Tracking (ติดตามพฤติกรรมการใช้งาน) การค้นหาข้อมูลของลูกค้า ว่ามีความต้องการเป็นอย่างไร โดยยังสามารถตรวจสอบราคาของคู่แข่ง จำนวนสินค้า เพื่อนำเสนอให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด…