อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์ เสนอ อบรมออนไลน์ฟรี ในหัวข้อ การใช้งาน Power Apps , Power Automate , Power BI สำหรับหน่วยงานที่ต้องการใช้ Power Platform ของ Microsoft สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook fusion solution ตัวอย่าง หัวข้อการอบรมออนไลน์ฟรี สอนใช้งาน RPA สำหรับงาน Support สอนสร้าง Web Application On Azure สอนการเชื่อมข้อมูล Power App กับ Database ภายนอก สอนสร้าง ISO Document ด้วย Power Apps บริการอบรม Online ผ่านระบบ MS Team สามารถเข้าอบรมเป็นหมู่คณะ หรือ ต้องการ Class แบบตัวต่อตัว…