Line เปิด Order

Line เปิด Order ถ้าสามารถเปิด Order ผ่าน Line ได้จะดีแค่ไหนเราจะอำนวยความสะดวกในการเปิด Order ให้กับลูกค้าของเรา จากการเปลี่ยนแปลงที่เราอำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อสินค้าที่มากขึ้นทำให้ลูกค้าเปิด Order มามากขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับก่อนหน้าที่การเปิด Order ยังเป็นแบบ Mail เอกสาร PO เพราะจากการที่สามารถเปิดผ่าน Line ได้ทำให้ขบวนการรับ Order จนถึงการส่งของสามารถทำได้อย่างรวดเร็วด้วยเนื่องจากลดขั้นตอนการ Key ข้อมูลในส่วนของบริษัทลง และยังสามารถแจ้ง update status ผ่าน Line กลับไปได้ทันทีทำให้ลูกค้าทราบและคาดการณ์การจัดส่งสินค้าได้ง่ายและทำให้ลูกค้าเกิดความสบายใจในการสั่งด้วยระบบนี้ยิ่งขึ้น Technology Line Order Google Dialogflow คือ platform สำหรับสร้าง chatbot ของ Google ที่ใช้ machine learning ด้าน Natural Language Processing (NLP) มาช่วยในทำความเข้าใจถึงความต้องการ (intent) และสิ่งที่ต้องการ (entity) ในประโยคสนทนาของผู้ใช้งาน…