เตรียมพร้อมก่อนทำ Power Apps

เตรียมพร้อมก่อนทำ Power Apps วันนี้มาดูสิ่งที่บริษัทต้องรู้ก่อนทำ Power Apps & Automate SharePoint List เก็บข้อมูลได้มาก แต่แสดงผลได้ไม่เกิน 5000 ด้วยข้อจำกัดนี้ทำให้เราต้องวางแผนเรื่อง Retention Data ไปที่อื่นด้วย เช่น จะไป MS SQL หรือจะไปไหนต้องคิดไว้ก่อนเลย การเตรียม Account สำหรับ Develop และ Production อย่าสร้าง Power Apps , Automate เกาะไว้กับ User ทั้งไปเพราะเวลามีคนออกแล้ว ระบบจะ Run ต่อไม่ได้ กำหนดมาตราฐานของการ Design Field ในหน้า UI ขนาดตัวอักษร type Property ต้องกำหนดไว้แต่แรก ไม่อย่างนั้นเวลาคนสร้างทุกอย่างจะออกมาไม่เหมือนกัน มาตราฐานการตั้งชื่อ Field การสร้างตัวแปลไว้รองรับ ชื่อ ผู้ที่จำมา Approve…