Power BI แผนที่ประเทศไทย

power bi แผนที่ประเทศไทย Power BI แผนที่ประเทศไทย คือ การรวม BI เข้ากับ Bing Maps เพื่อให้ได้ค่าเริ่มต้นพิกัดแมป (กระบวนการที่เรียกว่า การกำหนดรหัสทางภูมิศาสตร์) เพื่อให้สร้างแผนที่ได้ ระบบจะแสดงรายการความช่วยเหลือของ Bing Maps สำหรับการทำงานร่วมกันของ Power BI และ Power BI Desktop ส่งข้อมูลทางภูมิศาสตร์ไปยัง Bing เนื่องจากจำเป็นในการสร้างการแสดงผลข้อมูลด้วยภาพแบบแผนที่ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลในบักเก็ต ตำแหน่ง, ละติจูด และ ลองจิจูด ของพื้นที่เขตข้อมูลของวิชวล สำหรับความละเอียดของข้อมูลจากการทดสอบ ระบบแผนที่ของ Power BI เมื่อเราให้ข้อมูล ในระดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล ถนน ตัวแผนที่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องครับ การใช้ลำดับชั้นทางภูมิศาสตร์เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงรายละเอียด “ระดับต่าง ๆ” ของตำแหน่งที่ตั้งได้ เมื่อชุดข้อมูลของคุณมีระดับต่าง ๆ ของข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งอยู่แล้ว คุณและเพื่อนร่วมงานของคุณสามารถใช้ Power BI เพื่อสร้าง ลำดับชั้นทางภูมิศาสตร์ ได้ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ลากเขตข้อมูลมากกว่าหนึ่งรายการไปยังบักเก็ต  ตำแหน่งที่ตั้ง โดยใช้ร่วมกันด้วยวิธีนี้ จะทำให้เขตข้อมูลต่าง ๆ…