Power Automate Desktop

Power Automate Desktop Power Automate Desktop คือเครื่องมือเสริมในการ Config RPA ครับ เราสามารถ Load มาได้ฟรีนะครับ แต่มีเงื่อนไขคือ เครื่องที่ Load มาติดตั้งต้องเป็น Window 10 Pro นะครับ ถึงจะติดตั้งได้ สำหรับคนที่เคย Config RPA มาก่อนที่จะมีชุด Desktop จะรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะไม่สะดวกในการบันทึกการทำงานที่ซ้ำ ๆ กัน ดังนั้น Microsoft จึงออกชุดนี้ออกมาช่วยให้การ Config ทำได้สะดวกขึ้นมากครับ ระบบ ขยายขีดความสามารถของกระบวนการอัตโนมัติหุ่นยนต์ (RPA) ที่มีอยู่ใน Power Automate ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนของเดสก์ท็อปคุณสามารถทำให้กระบวนการเดสก์ท็อปซ้ำ ๆ ทั้งหมดเป็นไปโดยอัตโนมัติ ใช้การดำเนินการลากแล้วปล่อยที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือบันทึกโฟลว์เดสก์ท็อปของคุณเองเพื่อเรียกใช้ในภายหลัง การทำงานอัตโนมัติด้วย Power ใหม่ที่ใช้งานง่ายและรวดเร็วกว่าที่เคย มาพร้อมกับตัวออกแบบโฟลว์ใหม่ล่าสุดที่มีการดำเนินการที่หลากหลายรวมถึงไฟล์และโฟลเดอร์ Excel และความสามารถในการทำงานอัตโนมัติบนเดสก์ท็อป จะช่วยให้คุณทำงานอัตโนมัติทั้งแอปพลิเคชันเดิมเช่นโปรแกรมจำลองเทอร์มินัลและแอปพลิเคชันเว็บและเดสก์ท็อปที่ทันสมัยไฟล์ Excel และโฟลเดอร์ โต้ตอบกับเครื่องโดยใช้องค์ประกอบ UI ของแอปพลิเคชันรูปภาพหรือพิกัด ข้อดีของการออกแบบ RPA ด้วย…