แก้ปัญหา Automate flow error

แก้ปัญหา Automate flow error ตัวตรวจสอบโฟลว์ใน Power Automate ช่วยสนับสนุนการสร้าง flow ที่ซับซ้อน โดยทำให้มั่นใจว่าเราดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเมื่อทำการออกแบบ flow เมื่อเรียกใช้ตัวตรวจสอบ จะได้รับข้อมูลเชิงลึกลงในคำถาม เช่น “การปฏิบัติการของ flow ของฉันในพื้นที่ใดที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือ” สำหรับแต่ละปัญหา ตัวตรวจสอบระบุ ตัวตรวจสอบจะชี้ไปยังการเกิดขึ้นเฉพาะภายในโฟลว์ที่คุณควรพิจารณาเพื่อทำการปรับปรุงต่อไป และคุณจะได้เรียนรู้วิธีการปรับปรุงเหล่านี้โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำพร้อมรายละเอียดต่อไปนี้ ตัวตรวจสอบจะทำงานอยู่เสมอ และปรากฏในแถบคำสั่งในตัวออกแบบ ตัวตรวจสอบจะแสดงจุดสีแดงเมื่อพบข้อผิดพลาดอย่างน้อยหนึ่งข้อขึ้นไป หรือพบข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือคำเตือนในโฟลว์ของคุณ ดูข้อผิดพลาดหรือคำเตือนในตัวตรวจสอบ ขณะที่กำลังออกแบบ คุณสามารถเลือกปุ่ม ตัวตรวจสอบโฟลว์ เพื่อเปิดตัวตรวจสอบเพื่อดูข้อผิดพลาดและคำเตือนได้ นอกจากนี้ ตัวตรวจสอบจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณบันทึกโฟลว์ถ้ามีข้อผิดพลาดหรือคำเตือน เมื่อตัวตรวจสอบเปิด มันจะแสดงข้อผิดพลาดและคำเตือนทั้งหมดในโฟลว์ของคุณ ในแต่ละส่วน ตัวตรวจสอบจะเรียกการดำเนินการที่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดหรือคำเตือน เรียนรู้วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดและคำเตือน ขยายแต่ละส่วนเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดหหรือคำเตือน

เปรียบเทียบราคา AWS & Azure

เปรียบเทียบราคา AWS & Azure เปรียบเทียบราคา AWS & Azure อันนี้เป็นตารางที่ผมหาได้จาก web ต่างประเทศนะครับ โดนส่วนตัวแล้วหลังจากดูครบผมว่า ราคาไม่ค่อยต่างกันในแง่ การเลือกแบบ Spec Server ที่ต้องการ แต่ผมคิดว่าถ้าเราเลือกเป็นแบบ PaaS แล้ว ผมว่า Azure น่าจะได้เปรียบ เพราะหลายตัวเป็น Service ของ Microsoft เอง การเปรียบเทียบราคา Azure กับ AWS สำหรับบริการตัวแทน วิธีที่เร็วที่สุดวิธีหนึ่งในการประเมินราคาระหว่างAzureและAWSคือการเปรียบเทียบราคาระหว่างบริการที่คล้ายคลึงกัน ด้านล่างนี้เราได้จัดกลุ่มบริการที่สามารถมีบทบาทเหมือนหรือเหมือนกันในการปรับใช้ของคุณ หากคุณต้องการแรกเข้าใจว่าบริการเหล่านี้เปรียบเทียบในแง่ของรูปแบบการกำหนดราคาที่คุณสามารถดูของเราด้านล่าง ราคาที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ถูกต้อง ณ เวลาที่เขียนนี้ แต่ราคาของบริการคลาวด์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังนั้นอย่าลืมอ่านหน้าราคาอย่างเป็นทางการของ AWS และ Azure ที่เป็นปัจจุบัน อินสแตนซ์ Azure VMs / Amazon EC2 ตามความต้องการ ดังที่คุณเห็นด้านล่างสำหรับอินสแตนซ์ระดับกลางที่มีซีพียู 4 ตัวและหน่วยความจำ 16 GB Azure…