ข้อกำจัดของ Power Automate

ข้อกำจัดของ Power Automate Power Automate มีหลาย Version มาก และบาง Version ก็มีมาให้ใน Office 365 และ ใน Feature ของ Power Automate เองก็มีในบาง Version เช่น RPA , AI ทำให้เกิดความสับสนในการเลือกใช้ Version เป็นอย่างมากดังนั้นตอนนี้ผมเลยเอารายละเอียดต่างๆ ในเชิงลึกของ Power Automate มาให้ดูกันครับ ผู้ใช้ทั้งหมดของ Microsoft Power Platform มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนคำขอตามใบอนุญาตที่ได้รับมอบหมาย ตารางต่อไปนี้กำหนดจำนวนคำขอที่ผู้ใช้สามารถทำได้ในระยะเวลา 24 ชั่วโมง: สิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ จำนวนคำขอ API/24 ชั่งโมง แอปพลิเคชัน Dynamics 365 Enterprise1 20,000 Dynamics 365 Professional2 10,000 Dynamics 365…