เทียบ AWS Azure Google

เปรียบเทียบ AWS Azure Google บริษัทเลือกใช้ Cloud เจ้าไหนกันบ้างครับ ผมไม่นับของ Local ที่มีมากมายในประเทศ คัดเอามาแต่เจ้าใหญ่ ๆ เบอร์ 1,2,3 ของโลก ที่ผมเอามาเปรียบเทียบกัน ทั้ง 3 เจ้านี้เข้ามาแข่งกันในไทยอย่างดุเดือด แลัวตอนนี้ยังมี huawei อีกเจ้าที่เปิดตัวมาแรง ตั้ง Data Center ในไทย 3 ที่อันนี้เจ้าอื่นไม่มี มารวมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ Cloud โดยการ Click ที่ภาพด้านล่างนี้ครับ AWS เปิดตัว edge location ในไทย บริการนี้เป็นจุดส่งต่อข้อมูลจาก region ของคลาวด์ไปยังผู้ใช้ปลายทาง ทำให้ลดความหน่วง (latency) ของผู้ใช้โดยอาศัยการแคชข้อมูลบางส่วนในไทย และลดเวลาการเชื่อมต่อที่ต้องส่งข้อมูลไปมาหลายครั้งเช่นการเชื่อมต่อ TLS ในการเปิดตัวครั้งนี้ทาง AWS ระบุว่ามีลูกค้าเริ่มทดลองใช้งานแล้ว เช่น BBTV, Pomelo, และ TrueIDC ก่อนหน้านี้บริการที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์อยู่บน…